Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1077/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1674/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1674/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1672/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 960/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1672/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności