Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności