Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 629/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-11

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności