Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 504/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 297/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-13

Skarga J. H. i V. T. na przewlekłość Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przewlekłości organu na prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie odwołania od decyzji orzekającej stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania czynności

II SA/Bk 459/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-18

Skarga J. N. na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce i umorzenia postępowania przed organem I instancji

II SA/Lu 887/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 929/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia,
1   Następne >   +2   +5   +10   13