Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego