Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia Referendarza WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 516/10 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów

II SAB/Bk 22/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-28

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

IV SAB/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie wyegzekwowania obowiązku przywrócenia stosunków wodnych

IV SAB/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie wyegzekwowania obowiązku przywrócenia stosunków wodnych