Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 1239/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z/s w K. w przedmiocie odmowy podłączenia gospodarstw do kanalizacji

II SAB/Ke 17/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-29

Wniosek S. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. K. na przewlekłość postępowania administracyjnego Wójta Gminy

II SA/Rz 1239/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie odmowy podłączenia gospodarstw do kanalizacji

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-14

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-15

Wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Sułoszowa

II SA/Rz 1239/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy podłączenia gospodarstw do kanalizacji

IV SO/Wa 27/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku H. M. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy C. za nieprzekazanie skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w sprawie przywrócenia stosunków wodnych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę