Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy

II SAB/Gd 118/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SO/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SO/Gd 2/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SO/Gd 3/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

IV SAB/Wa 143/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Ke 8/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Ke 8/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie