Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Bk 3/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Bk 84/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w osobie R. G. w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postepowania Wójta Gminy N. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Go 34/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-15

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu A. G.