Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 168/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SAB/Ke 31/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej budowy nowych przyłączy wody

II SAB/Ke 42/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

IV SAB/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1630/14

II SAB/Ke 56/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-12-22

Wniosek w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej