Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 444/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie stanu wody na gruncie

II SO/Kr 7/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-26

Wniosek E. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na Gminę [...]

II SAB/Ke 31/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-10-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej budowy nowych przyłączy wody

IV SO/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C.w przedmiocie wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie stanu wody na gruncie