Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Rz 42/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania,

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II OZ 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zwolnienia z zakazów wynikających z ustawy prawo wodne dotyczących prowadzenia wykopów