Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Skarga oraz oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 422/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-26

Sprawa ze skargi H. P. na pismo Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie uregulowania odpływu wód opadowych

II SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie uregulowania odpływu wód opadowych

II SAB/Ke 7/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-12

Wniosek R. W. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SAB/Łd 51/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta T. w przedmiocie rekultywacji działki

II SAB/Łd 66/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-11

Wniosek w przedmiocie podłączenia działki do gminnej sieci wodociągowej
1   Następne >   2