Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 244/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania za stronę postępowania