Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z skargi K. K. na uchwałę Rady Miasta S. o nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty