Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

II FZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. oku nr [...] w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za 2002 rok

I SA/Gd 178/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2007

I SA/Wr 496/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-08

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt I SA/Wr 2753/02 dotyczącego podatku od nieruchomości

I SA/Wr 750/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-22

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FZ 401/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. oku nr [..] w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za 2002 rok

II FZ 402/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. oku nr [...] w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za 2002 rok

I SA/Po 1084/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2007r.

I SA/Op 235/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości, wskutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I SAB/Po 6/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004r.

I SA/Wr 495/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-08

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt I SA/Wr 4090/02 dotyczącego podatku od nieruchomości
1   Następne >   2