Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

I SA/Ol 371/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Rz 459/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II FZ 907/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Ol 371/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 73/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XCII/1357/13 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II FZ 343/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , nr [...] w przedmiocie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Kr 829/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie określenia stawek podatku od nieruchomości