Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Wr 29/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-01

Wniosek D. S.o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność prezydenta Miasta J.

III SAB/Lu 9/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy wydania wyrysu z rejestru ewidencji gruntów

II SAB/Ol 52/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-07-06

Wniosek A. U. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta w wydaniu zaświadczenia

II SAB/Ol 24/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-04-08

Wniosek A.U. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta '[...]' w wydaniu zaświadczenia

II SAB/Ol 24/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-29

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Gl 24/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SAB/Ol 24/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia