Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

VIII SAB/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w M.

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

IV SA/Wr 185/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie [...] oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę [...] publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

II SA/Rz 1302/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie likwidacji szkoły

III SA/Łd 397/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej obowiązku gminy w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka do szkoły

II SA/Ke 286/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy

II SA/Ke 287/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy [....] w 2007r.

III SA/Kr 1728/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w K

II SA/Bk 614/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej
1   Następne >   3