Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

III SA/Kr 1728/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w K

II SA/Ke 447/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach w przedmiocie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Mariana Sołtysiaka 'Barabasza' w Daleszycach w miejscowości Brzechów

II SA/Ke 446/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzechowie