Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 808/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy G

II SAB/Wa 690/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

II SO/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie Radzie Dzielnicy [...] grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie II SAB/Wa 690/15

VIII SA/Wa 629/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji jednostki budżetowej [...]

VIII SA/Wa 629/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy P w przedmiocie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno