Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 553/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na pismo Burmistrza Gminy i Miasta S. z [...] znak [...] w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły

III SA/Łd 553/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na pismo Burmistrza Gminy i Miasta S. z [...] znak [...] w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły