Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 996/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Kr 466/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. B. od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 466/08 oddlajacego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu