Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 130/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1215/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 825/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-28

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 988/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1533/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

II SA/Kr 988/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1124/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1487/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 550/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia z a r z ą d z a pozostawić wniosek bez rozpoznania

II SA/Kr 551/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   6