Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Kr 26/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta G.

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04

II SA/Kr 352/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA Kr 1376/04

II SA/Kr 350/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 351/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 939/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ' Wróblowice'

II SA/Kr 556/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-05

Wniosek J. D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa Nr XV/69/2011