Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 714/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bk 813/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-07

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

II SA/Bd 855/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanowił odmówić przyznania prawa pomocy.

I SO/Wa 12/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku I. L. - Z. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w związku z nieprzekazaniem przez organ do Sądu skargi I. L. - Z. na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Ke 534/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-04

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 710/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu

II SA/Ke 501/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 459/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-27

Wniosek w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 408/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zwrotu części wywłaszczonych nieruchomości oraz zobowiązania do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I SA/Wa 1866/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2