Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 32/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

III SA/Gd 32/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

III SA/Gd 318/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-25

Skarga K. G. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SA/Gd 318/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SA/Gd 658/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 286/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych