Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 263/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy D. na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego oku, znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SAB/Kr 69/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-01

Wniosek K. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody

II OZ 1176/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA/Ke 363/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. i Rady Gminy D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 476/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze wniosku S.L. o wyłączenie sędziów WSA w Kielcach od orzekania w sprawie ze skargi S.L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego oku znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 661/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego