Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Go 661/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-29

Sprawa ze skargi K.K. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata

II OSK 1653/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi kasacyjnej J. P. od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 320/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi S.L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 17/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi R. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zakresie wniosku R. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

II SA/Bd 1290/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi Gminy [...] i K. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 1291/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skarg Gminy [...] i R.G. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego postanowił: oddalić wniosek.

II OZ 295/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi K. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 98/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skarg Gminy B. i J. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta postanowił: oddalić wniosek.

III SA/Kr 888/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 513/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3