Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Łd 1230/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. D. oraz Rady Powiatu Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Z.

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 286/16

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego