Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 176/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Gl 362/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Gl 977/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 176/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie stanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 977/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 89/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 105/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 105/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 836/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata