Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej M.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-12

skarg M.B., A.B., M.K., R.K., Z.P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 435/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu