Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1303/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 676/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego