Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 1335/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Kr 1194/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 872/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 838/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministrcyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt. II SA/Kr 167/01
1   Następne >   +2   +5   7