Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1226/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1226/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 57/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 921/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 960/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-22

Wniosek w przedmiocie wstrzymania świadczenia niepieniężnego w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   +2   +5   +10   15