Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 863/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków

III SA/Kr 744/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-27

Skarga B. F. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 745/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-27

Skarga I. F. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 269/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1148/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1145/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1148/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 156/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg S. K. na decyzje SKO nr [...], nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej
1   Następne >   +2   +5   +10   22