Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1387/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1442/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 258/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 470/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [ ] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1001/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-31

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 47/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-04

Wniosek w przedmiocie uznania przyznanego świadczenia za nienależnie pobrane
1   Następne >   +2   +5   +10   64