Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 55/15 sprawy ze skarg K. Ś., K. K. na decyzje SKO nr [...] nr [...] nr [...] ...

III SA/Kr 1362/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 231/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. Ś. na decyzje SKO nr [...] nr [...] nr [...] z dnia 30...

III SA/Kr 1456/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku ok...

III SA/Kr 214/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od alimentów oraz płatności z funduszu alimentacyjnego .

III SA/Kr 1231/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-17

Skarga Z. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania

III SA/Kr 62/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego .

III SA/Kr 821/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-30

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1097/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   26