Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 26/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-23

Wniosek, L. N., o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., w przedmiocie załatwienia sprawy o umorzenie należności z tytułu nienależenie pobranej renty socjalnej,

II SAB/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-23

Wniosek, L. N., o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego,