Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1141/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

II SAB/Lu 29/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opały

II SAB/Lu 71/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku z dnia 1

II SAB/Lu 85/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku z 11 listopada 2008 r. (data wpływu do organu 12 listopada 2008 r.) o świadczenie na opał

II SAB/Lu 70/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku z dnia 1

I OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1139/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 27/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe
1   Następne >   2