Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Ol 16/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 4/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku Z. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej/Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi z dnia

II SAB/Lu 62/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 3

II SAB/Lu 60/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 2

II SAB/Lu 59/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 2

II SAB/Lu 61/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 2