Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 513/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi A. D. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SAB/Wr 67/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność D. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie odmowy wytoczenia powództwa o roszczenie alimentacyjne

I OZ 527/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Puławy , nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SAB/Wr 67/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-21

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie odmowy wytoczenia powództwa o roszczenia alimentacyjne

IV SAB/Wr 67/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie odmowy wytoczenia powództwa o roszczenie alimentacyjne

IV SAB/Wr 67/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-21

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie odmowy wytoczenia powództwa o roszczenia alimentacyjne