Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13, w kwestii wniosku Z.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13, w kwestii wniosku Z. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: