Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 98/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata

IV SAB/Wr 100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata

IV SAB/Wr 100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym za złożony wniosek

IV SAB/Wr 98/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zakończonego postępowania administracyjnego na złożony wniosek

I OZ 1676/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

I OZ 1677/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej