Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bk 11/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie działania ośrodka w zakresie pomocy społecznej

I OZ 484/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A. P. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach w przedmiocie usług opiekuńczych

I OZ 1743/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie zakończonego postępowania administracyjnego na złożony wniosek

I OZ 1742/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia

IV SA/Wr 211/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-01

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy ze środków publicznych Skarbu Państwa

I SA/Wa 1843/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. W. na czynności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Bk 415/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi J. G. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SA/Gl 149/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-21

Sprawa ze skargi A. P. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika

IV SA/Wr 243/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi H. B. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P.- Z. w przedmiocie przyznania pomocy ze środków publicznych Skarbu Państwa

IV SA/Wr 211/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-09

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy ze środków publicznych Skarbu Państwa umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie ad...
1   Następne >   2