Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 438/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

Skarga J. O. na bezczynność Wójta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Lu 91/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 92/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego odstąpienia od zwrotu kwoty obciążającej za specjalistyczne usługi opiekuńcze

I OZ 906/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Radzanów w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SO/Kr 4/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy

I OZ 1110/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpoznania wniosku w części dotyczącej przyznania zasiłku okresowego

II SAB/Lu 96/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego odstąpienia od żądania zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze; w zakresie wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

I OW 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu M. P. i odpłatności za jej pobyt w domu pomocy społecznej

III SAB/Kr 16/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

II SAB/Lu 47/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nieprzekazanie odwołania od decyzji odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku celowego