Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 89/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 116/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 117/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 454/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. na czynność Wójta Gminy w przedmiocie wstrzymania wypłaty zasiłku stałego

II SA/Lu 454/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. na czynność Wójta Gminy w przedmiocie wypłaty zasiłku stałego

IV SAB/Wr 65/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 588/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-04

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 58/02

I SA/Wa 757/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-16

Skarga J. O. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy [...] i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

I SA/Wa 757/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.O. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy [...] i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Wr 65/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2