Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1065/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta J. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz rozłożenia na raty postanowił:

II SA/Go 907/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie udzielenia wyjaśnień