Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 19/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J. U. i W. U. na Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie nieusunięcia w uchwale Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...] w załączniku nr 1 pozycji 'A'

III SA/Kr 535/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

I SA/Wa 1556/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu W. [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy