Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 222/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 763/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-13

Skarga G. P. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia polityki mieszkaniowej Gminy

III SA/Kr 147/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Gminy Miejskiej

III SA/Kr 763/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia polityki mieszkaniowej Gminy

VIII SA/Wa 867/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi W. J. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] z dnia[...]czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia komisji konkursowej

III SA/Kr 25/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania za osobę uprawnioną do ubiegania się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy

III SA/Wr 243/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 149/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

IV SA/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

IV SA/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
1   Następne >   2